MODÜL DEĞERLENDİRME
Hasta kayıt kabul soruları 3 Geri | İleri

 


1.       Terimlerle uğraşan bilim dalına ne denir?

a) Kelime                      c)Terminoloji

b) Tıbbi Terminoloji   d)Hastalık

2.       Hastanın doktora başvurmasını gerektiren şikayete ne denir?

a)    Semptom

b)    Prognoz

c)     Teşhis

d)    Hastalık

3.       Kanser hastalığının tıpta kullanılan kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

a)    AIDS

b)    EKO

c)     CA

d)    WHO

4.       Aşağıdakilerden hangisi boyun bölgesini anlatan tıbbi terimdir?

a)    Abdominal

b)    Servikal

c)     Dorsal

d)    İnguinal

5.       Aşağıdakilerden hangisi döllenme ile ilgilenen tıp dalını anlatır?

a)    Embriyoloji

b)    Histoloji

c)     Nöroloji

d)    Jinekoloji

6.       Aşağıdakilerden hangisi karın bölgesini anlatan tıbbi terimdir?

a)Pektoral bölge              c)  Epigastrik bölge

b)Abdominal bölge          d) Umblikal bölge

7.       Kötü huylu tümör hangi tıbbi terimle anlatılır?

a)    Maling

b)    Bening

c)     Tümör

d)    Ur

8.Dünya sağlık örgütünün simgesi?

a)       WHO                                                b) VHO 

b)       c) CHO                            d) LHO

9.Tıpta kelimelerin başına  (–os )  hecesi geldiğinde ne anlarız?

a) Kemikler                      b) Eklemler          

c) Kaslar                           d) Dokular

 

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını karşısına yazın:

·         İmpotence           :

·         Os nasal                                :

·         Costa                    :

·         Sternum                                :

·         Patella                   :

·         Artralji                  :

·         Kiföz                     :

·         Lökopeni              :

·         Cavitas oris          :

·         Monopliga           :

·         Cerebellum          :

·         Hirsutizm             :

·         Metastaz              :

·         Nüks                      :

·         Spazm                  :

·         Hidrotoraks         :

·         Facial paralizi      :

·         Guatr                     :

 

Aşağıdaki kelimelerin Latince anlamlarını karşısına yazın.

·         Kalbin yavaş atması         :

·         Lenf bezi tümörü                               :

·         Hava kesecikleri                 :

·         Akciğeri saran zar              :

·         Göğüs boşluğuna kan dolması        :

·         Burnun plastik onarımı                    :

·         Konstipasyon                                     :

·         İçi boş organların yırtılması            :

Aşağıdaki terimlerin Türkçe karşılığını yazın

·         Amenore              :

·         Prostatit                                :

·         Travma                :

·         RİA                       :

·         Astigmatizm        :

·         Myringa                                :

·         Skatris                   :

10. Sonuna  geldiği köke anlamsız ve aşırı korku, ürkeklik anlamı kazandıran son ek aşağıdakilerden hangisidir?

a)       –algia

b)       –itis

c)       –logy

d)       –phobia

11. Aşağıdakilerden hangisi, hastalık etkeni mikroorganizmaların (bakteri,  virüs, mantar ) vücuda girişi ve yayılışını ifade eder?

a)       Acute (akut)

b)       Edema/ oedema (ödem)

c)       Maling (maling)

d)       Infection (enfeksiyon)

 

12.Dokularda oksijen yokluğu hangi tıbbi terimle anlatılır?

a)      Hipoksi

b)      Dispne

c)      Anoksi

d)      Asfiksi

13.Kandaki eritrositlerin azalması sonucu aşağıdaki hastalıklardan hangisi oluşur?

a)       Anevrizma

b)       Eritrositoz

c)       Emboli

d)       Anemi

14.Hafıza kaybı hangi tıbbi terimle anlatılır?


HASTA KAYIT KABUL EĞİTİMİ


EĞİTİM VE BİLGİ İÇİN BİZE MESAJ BIRAKIN
TÜM TÜRKİYE İL'LERİ İÇİN MESAJ BIRAKABİLİRSİNİZ TÜRKİYEDEKİ ÇEŞİTLİ EĞİTİM KURUMLARI , KURS VE GENEL BİLGİ İÇİN BİZİMLE İRTİBAT KURUNUZ.

ONLINE HİZMETLER

Hasta kayıt kabul sitesi Online olarak sizleri yönlendirmek ve internet cv lerini oluştururak Sağlık sektöründe öncülük sağlamaktır.


Copyright © 2012- 2020 hastakayitkabul.com | Sitemap