MODÜL DEĞERLENDİRME
Hasta kayıt kabul soruları 4 Geri | İleri
1. Hangisi, hava yolu açma tekniklerindendir?a)    Sırt üstü pozisyon  

b)   Yarı oturur pozisyon                     

c)    Baş çene pozisyonu                      

d)   Tam oturur pozisyon

e)    Yüzüstü pozisyon

2. Trafik kazalarında yaralıyı gerekli hallerde hangi yöntem ile çıkarılır?

a)    Rentek manevrası ile 

b)   Şok pozisyonu ile 

c)    Koma pozisyonu ile 

d)   Hiçbiri  

3.Kalp masajı dakikada kaç kez olacak  şekilde olmalıdır? 

a)    60                                                  

b)   100                                                 

c)    75                                                   

d)   80

4.Solunumu durmuş yetişkinlerde, aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?

a) 30 kalp basısı uygulanır.    

b) 2 kurtarıcı solunum verilir.

c) 15 kalp basısı uygulanır.

d) 5 kurtarıcı solunum verilir.

e) 4 kurtarıcı solunum verilir.

5.Yetişkinlerde yapılan dış kalp masajıyla ilgili olarak yazılanlardan hangisi doğrudur?

a)    Kalp masajı tek elle yapılır.

b)   Göğse bası uygulanırken kollar bükülmeden omuz ve bel kaslarından kuvvet alınır.

c)    Kalp masajı yapılırken hasta veya yaralıya uzak durulmalıdır.

d)   Göğüs kafesi 1- 1.5 cm çökecek şekilde bası uygulanır.

e)    Kalp masajı göğüs kemiğinin altına uygulanır.

6. Aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır? 

a)    Hava yolunun açılması                                                 

b)   Suni solunum                                                  

c)    Kalp masajı                                                     

d)   Kanama kontrolü    

7. Aşağıdakilerden hangisi hayvan ısırmalarındaki ilkyardım uygulaması değildir?

a)    Hafif ısırıklar önce 5 dakika soğuk sabunlu suyla yıkanır.                                                

b)   Yaranın üzeri  temiz bir bezle kapanır 

c)    Hastaya hemen tetanos ve kuduz aşısı yapılır 

d)   Ciddi bir yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bezle baskı uygulayarak, kanama durdurulur 

8. Kanamanın ciddiyeti hangi duruma bağlıdır? 

a)    Kanamanın hızına                                                        

b)   Vücutta kanın aktığı bölgeye

c)    Kanamanın miktarına                                                   

d)   Hepsi.  

9.Çamaşır suyu içen birisi için uygulanacak ilk işlem ne olmalıdır?

a)    Kusturulmalıdır

b)   Kusturulmalı ve bol su içilmelidir

c)    Kusturulmadan hızlı bir şekilde hastaneye sevk edilmelidir

d)   Çamaşır suyu içen kimse yatırılarak kendi kendine iyileşmesi beklenir

10. Göğüs ağrısı olan hastaya hangi pozisyon verilir?

a)    Şok pozisyonu

b)   Koma pozisyonu

c)    Sırt üstü yatar pozisyon

d)   Yarı oturur pozisyon

11. Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım ilkelerinden olmayan hangisidir? 

a)    Göz bol su ile yıkanır

b)   Kirpik,toz vb görülüyorsa temiz bir bezle alınır

c)    Kazazedenin görüşünü engellememek için her zaman sadece yaralı göz kapatılarak sevk edilir

d)   Cisim batmışsa çıkartılmaz

12.Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi ile ilgili hangisi yanlıştır?                                                              

a)    Dilin geriye kaçarak hava yolunu tıkaması engellenir 

b)   Ağız kontrolü önce göz ile yapılır       

c)    Tüm bu hareketler yumuşak şekilde yapılmalıdır 

d)   Önce baş çene pozisyonu verilir daha sonra ağız içi kontrol edilir  

 

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilkyardım uygulamalarındandır?

a)    Çıkık olan bölge bulunduğu gibi tespit edilir

b)   Çıkık yerine oturtulur.                                                  

c)    Ağrı kesici verilerek ağrı dindirilir.                                                        

d)   Hepsi                                                  

14. Hangisi ilkyardım uygulaması değildir? 

a)    Suni solunum yapmak                                                  

b)   Kanayan bölgeye baskı yapmak 

c)    Kırıkları sabitlemek                                                      

d)   Pansuman yapmak      

15.Sara krizinde ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulamadır? 

a)    Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır. 

b)    Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır.

c)    Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılır. 

d)   Kolonya,soğan vb. koklatılmaz..     

16.Gaz ile oluşan solunum yolu zehirlenmelerinde ilkönce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?     
a) Hasta temiz havaya çıkarılır ortam havalandırılır.
b) Hemen suni solunum kalp masajı uygulanır

c) Yarı oturur pozisyonda tutulur. 

d)Hepsi  

17. Isı ile oluşan yanıklarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz

a)    Yaşam bulguları değerlendirilir 

b)   Yanık üzerine hiçbir madde sürülmez     

c)    Oluşan kabarcıklar patlatılır 

d)   Yanıklı bölgelere bandaj yapılmaz 

18. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında ilkyardım kurallarından biri değildir.? 

a)    Hasta serin bir yere alınır 

b)   112 aranıp yardım istenir 

c)    Bilinci açıksa ağızdan hiçbirşey verilmez

d)   Kusma varsa başı yan çevrilip yatırılır     

19.Olay yeri kaza mahallinde hangisi yapılmaz?
a) Gerekirse ortam havalandırılır

b) Hasta bilgi sahibi olsun diye yarası gösterilir 
c) Hastanın ısısı kaybını önlemek için hasta sıcak tutulur 
d) Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde beklenir   

20. Acil yardım için hangisi yanlıştır ?

a)    Sadece eğitim görmüş kişiler (ehliyetli) yapar 

b)   Acil yardım genelde ilkyardımdan sonra yapılır 

c)    İlkyardım eğitim görmüş herkes yapabilir

d)   Tıbbi araç gereç ve ilaç kullanılır   

 21Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir

a)    Spor ve iş kazaları 

b)   Şeker

c)    Otomobil kazaları  

d)   Yıkıntı altında kalma   

22.Aşağıdakilerden hangisi koma nedeni değildir?.
a) Düşme veya şiddetli darbe 

b) Zehirlenme                                                                 

c) Aşırı alkol,uyuşturucu 

d)Sıcak ,yorgunluk

23. Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılan ilkyardımda yanlıştır

 a) Kendimizin can güvenliğini sağlamalıyız. 
 b) Hastanın akciğerlerindeki suyu çıkartmalıyız
 c) İlkyardımcı tek değilse bilinç kontrolünden sonra hemen 112 aranmalı
 d) İlk yardımcı tekse 5 tur kalp masajı ve suni solunumdan sonra 112

a)    24.Aşağıdakilerden hangisi , tıkanması olan zorla konuşarak yardım isteyen hastaya uygulanan ilk yardım olmalıdır?
a)  Hemlich manevrası

b)   Şok pozisyonu vermek    

c)    Koma pozisyonu vermek

d)   Öksürmeye teşvik edilir 

25. Eklem yüzeyinin bir anlık ayrılmasına ne denir?
a)Kırık                                        

b)Çıkık                                       

c)Burkulma

d)Kırık  

 


HASTA KAYIT KABUL EĞİTİMİ


EĞİTİM VE BİLGİ İÇİN BİZE MESAJ BIRAKIN
TÜM TÜRKİYE İL'LERİ İÇİN MESAJ BIRAKABİLİRSİNİZ TÜRKİYEDEKİ ÇEŞİTLİ EĞİTİM KURUMLARI , KURS VE GENEL BİLGİ İÇİN BİZİMLE İRTİBAT KURUNUZ.

ONLINE HİZMETLER

Hasta kayıt kabul sitesi Online olarak sizleri yönlendirmek ve internet cv lerini oluştururak Sağlık sektöründe öncülük sağlamaktır.


Copyright © 2012- 2020 hastakayitkabul.com | Sitemap