AYAKTA HASTA İŞLEMLERİ
1.3. Poliklinik Muayene İşlemleri (Ayakta Hasta İşlemleri) Geri | İleri

Poliklinikler, ayaktan muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı 
hastaların ilk müracaat ettiği birimlerdir. Hastalar burada teker teker muayene edilir.
Sağlık kurumuna başvuran kişi, kayıt kabul işlemleri biriminden doktorunu seçerek 
muayene sırası alır. Hasta, poliklinik ekranından sırasını takip eder ve sırası geldiğinde 
poliklinik görevlilerince içeri alınır ve muayenesi yapılır. Ağır, acil, yaşlı hastalarla sakatlar 
ve adli vakalar için sıra gözetilmez.

Adli vakalara poliklinikte ve diğer gerekli işlemlerin tamamlanmasında, geçici ve 
kesin raporların düzenlenmesinde öncelik tanınır.

Tüberkülozlu hastaların (acil vakalar hariç) verem savaşı dispanserlerinden sevk 
edilmiş olmaları gerekir. Ayrıca yataklı tedavi kurumlarına sağlık ocaklarından, koruyucu 
sağlık hizmeti yapan kuruluşlardan (verem savaş, ana çocuk sağlığı, trahom dispanserleri 
gibi) sevk edilen hastalarla daha küçük bir tedavi kurumu, müdavi tabip veya müessese 
tabibi tarafından tıbbi bir zorunluluk nedeniyle gönderilen hastalara polikliniklerde öncelik 
verilir. Bunlardan ve tüberkülozlu hastalardan yatırılmayanlara yapılan işlemlerle tavsiye 
edilen tedaviler, ait oldukları ocak, dispanser veya ilgili kuruluşlara bildirilir.

Poliklinik muayene başlama ve bitiş saatleri baştabiplikçe belirlenerek duyurulur ve 
belirlenen saatler içinde kesintisiz olarak sürdürülür. Polikliniklerde bakılacak günlük hasta 
adedi; branşlara, tabip sayısına ve hizmetin gereğine göre baştabip tarafından tespit 
edilebilir. 

Poliklinik ve tedavi hizmetleri mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde de verilebilir. 

Bu durumda gerekli düzenlemeler baştabipçe yapılır. 

Poliklinikte muayene edilen bütün hastalar poliklinik defterine kaydedilir. 
Ayrıca ağır, acil ve adli vakaların kuruma müracaat saatleri de mutlaka poliklinik defterine 
kaydedilmelidir.

HASTA KAYIT KABUL EĞİTİMİ


EĞİTİM VE BİLGİ İÇİN BİZE MESAJ BIRAKIN
TÜM TÜRKİYE İL'LERİ İÇİN MESAJ BIRAKABİLİRSİNİZ TÜRKİYEDEKİ ÇEŞİTLİ EĞİTİM KURUMLARI , KURS VE GENEL BİLGİ İÇİN BİZİMLE İRTİBAT KURUNUZ.

ONLINE HİZMETLER

Hasta kayıt kabul sitesi Online olarak sizleri yönlendirmek ve internet cv lerini oluştururak Sağlık sektöründe öncülük sağlamaktır.


Copyright © 2012- 2020 hastakayitkabul.com | Sitemap