YATAN HASTA İŞLEMLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Yatan Hasta İşlemleri) Geri | İleri

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Sağlık kurumlarında yatış ve taburcu işlemi yapılarak uygulanan tedavi işlemlerine genel olarak ne ad verilir?
A) Ayaktan hasta işlemleri
B) Yatan hasta işlemleri
C) Muayene işlemleri
D) Hasta bakım işlemleri
2. Hastaneye yatırılmaları gerekli görülen hastalara hasta giriş kağıdı aşağıdakilerden hangisi tarafından doldurulur?
A) Muayeneyi yapan hekim 
B) Başhekim
C) Başhemşire
D) Tıbbi sekreter
3. Her hekim hangi yönetmeliğe göre hastasını, hastalığı ve tedavisi ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak zorundadır?
A) Özel Hastaneler Yönetmeliği
B) Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği
C) Hasta Hakları Yönetmeliği
D) Bilgi Edinme Hakkı
4. İki ya da üç yataklı hastane odaları nasıl sınıflandırılır?
A) Özel oda
B) Birinci sınıf oda
C) İkinci sınıf oda
D) Üçüncü sınıf oda
5. Yatan hastaların sağlık durumları müsait olduğu takdirde çok önemli hâllerde servis tabibinin kabulü ve baştabibin muvafakatı ile en çok kaç gün dışarı çıkmasına izin verilebilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.

HASTA KAYIT KABUL EĞİTİMİ


EĞİTİM VE BİLGİ İÇİN BİZE MESAJ BIRAKIN
TÜM TÜRKİYE İL'LERİ İÇİN MESAJ BIRAKABİLİRSİNİZ TÜRKİYEDEKİ ÇEŞİTLİ EĞİTİM KURUMLARI , KURS VE GENEL BİLGİ İÇİN BİZİMLE İRTİBAT KURUNUZ.

ONLINE HİZMETLER

Hasta kayıt kabul sitesi Online olarak sizleri yönlendirmek ve internet cv lerini oluştururak Sağlık sektöründe öncülük sağlamaktır.


Copyright © 2012- 2020 hastakayitkabul.com | Sitemap